MDNEWS TV

เชียงใหม่  ///  ชวนคุณแม่ผู้แสนดี ผู้แสนมีพระคุณของพวกเรา มาเที่ยวชมพักผ่อนที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่โลก ในเวปนี้ )

เชียงใหม่ /// ชวนคุณแม่ผู้แสนดี ผู้แสนมีพระคุณของพวกเรา มาเที่ยวชมพักผ่อนที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่โลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์  ///   นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน  (ดูทีวี MD  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  ประธานเปิด “โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลร้านเสริมสวย (ดูทีวี MD  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ประธานเปิด “โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลร้านเสริมสวย (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  // นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  (ดูทีวี MD news TVบนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ // นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี MD news TVบนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์  เผยผลงานศิลป์(ฉบับร่าง) ที่น่าตื่นตา ของศิลปินแห่งชาติ  (ดูทีวี M D news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ เผยผลงานศิลป์(ฉบับร่าง) ที่น่าตื่นตา ของศิลปินแห่งชาติ (ดูทีวี M D news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  /// เทศบาลนครนครสวรรค์  ขอเชิญท่านผู้สูงอายุและพิการซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเดิมไปแสดงตนเพื่อยืนยันสถานการณ์สถานะการดำรงค์ชีวิต  (ดูทีวี  MD  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญท่านผู้สูงอายุและพิการซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการเดิมไปแสดงตนเพื่อยืนยันสถานการณ์สถานะการดำรงค์ชีวิต (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงตรวจสอบพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรจากกรณีฝนทิ้งช่วง ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงตรวจสอบพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรจากกรณีฝนทิ้งช่วง ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  นักฟุตบอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์รุ่นอายุไม่เกิน 16ปี ชาย ลงเตะนัดแรกชนะ 3-0 ประตู (ดูทีวี MD  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นักฟุตบอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์รุ่นอายุไม่เกิน 16ปี ชาย ลงเตะนัดแรกชนะ 3-0 ประตู (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ดูทีวี M D news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นครสวรรค์ /// ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ดูทีวี M D news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full
นครสวรรค์  ///  ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ดูทีวี M D news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

นครสวรรค์ /// ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ดูทีวี M D news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)

Read Full

BANNERS

PRICE TODAY