MDNEWS TV

นครสวรรค์ //   เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ(รายเดิม) ไปแสดงตนเพื่อยืนยันการดำรงชีวิตอยู่และสถานะความพิการ (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ // เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ(รายเดิม) ไปแสดงตนเพื่อยืนยันการดำรงชีวิตอยู่และสถานะความพิการ (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์ ///  ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี

นครสวรรค์ /// ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี

Read Full
เชียงใหม่  ///  ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรฯ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครู Teacher Workshop - ( ดูทีวี  MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

เชียงใหม่ /// ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรฯ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครู Teacher Workshop - ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
เชียงใหม่  ///  พระครูปัญญาวรคุณ พร้อมศิษยานุศิษย์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

เชียงใหม่ /// พระครูปัญญาวรคุณ พร้อมศิษยานุศิษย์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

Read Full
นครสวรรค์ //  เทศบาลนครนครสวรรค์  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอโยธยา พร้อม คณะ  (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ // เทศบาลนครนครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอโยธยา พร้อม คณะ (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์ ///  ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี

นครสวรรค์ /// ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี

Read Full
นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ การขับเคลื่อน โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส ( ดูทีวี  MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ การขับเคลื่อน โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์ ///  ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี

นครสวรรค์ /// ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี

Read Full
เชียงใหม่  ///  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน แหล่งเรียนรู้ ประเภทสวนสัตว์ ( ดูทีวี  MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

เชียงใหม่ /// ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน แหล่งเรียนรู้ ประเภทสวนสัตว์ ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์  /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ประธาน  ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  ( ดูทีวี  MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ประธาน ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full

BANNERS

PRICE TODAY