สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

เชียงใหม่ /// คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักศึกษาจาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

Categories ข่าวการศึกษา Writed By montree
23 สิงหาคม 2562 08:44:58

เชียงใหม่   ///   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักศึกษาจาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักศึกษาจาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2562

 

ซึ่งจัดโครงการโดย ผศ.ดร.พญ.ศรัณยภิญ โพธิกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

ขอบคุณ  ภาพ/ข่าว   ปชส. คะแพทยศาสตร์ มช.

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค  pM news TV