สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ จัด ครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการพัฒนาสตรี และสมาชิกสตรีชุมชน และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
06 กันยายน 2562 06:59:42

นครสวรรค์   ///       เทศบาลนครนครสวรรค์   จัด ครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการพัฒนาสตรี และสมาชิกสตรีชุมชน และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ( ดูทีวี    MD  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์   มอบหมายนางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการพัฒนาสตรี และสมาชิกสตรีชุมชน และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

สำหรับการจัดอบรมโครงการครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีและสมาชิกสตรีในชุมชนมีความรู้ในบทบาทหน้าที่และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของคณะกรรมการพัฒนาสตรีและสมาชิกสตรีในชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีในระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 200 คน โดย นางสาวพรพิมล ธรรมาธิกรณ์ชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้เกบรรยายให้ความรู้

 

ภาพ/ช่าว   ปชส ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV