สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาของผู้นำชุมชน

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
08 กันยายน 2562 07:28:30

นครสวรรค์   ///   เทศบาลนครนครสวรรค์  จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาของผู้นำชุมชน

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  มอบหมายนายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาของผู้นำชุมชน คณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกชุมชน และศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์

โดยมีนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วย  นางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์ และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับการอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านบทบาทหน้าที่และทักษะความสามารถ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนาบทบาทหน้าที่ และสภาวะความเป็นผู้นำ ของ คณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกชุมชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 244 คน โดยนางสาวพรพิมล ธรรมาธิกรณ์ชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

ข่าว     ปชส ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV