สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
10 กันยายน 2562 06:01:31

นครสวรรค์   ///  เทศบาลนครนครสวรรค์  จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา   ( ดูทีวี   MD  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคนครสวรรค์   ใอบหมาย  นางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2562 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์

 โดยมี นางนาตยา สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดสู่เด็ก เยาวชนและชุมชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสนับสนุนการป้องกันยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐ

ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 130 คนโดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร องค์กร Rainbow Plus วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6 มาร่วมพูดคุยให้ความรู้และทำกิจกรรม

ภาพ/ ข่าว     ปชส ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV