สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

Categories ข่าวทั่วไป Writed By montree
13 กันยายน 2562 06:38:28

นครสวรรค์   ///     เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์    ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่าง 11-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยเทศบาลนครนครสวรรค์เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ ในโอกาสที่เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ประกอบด้วย

- เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รางวัลชนะเลิศ เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

- เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ในการนี้มีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV