สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

Back to homepage

ข่าวราชการ

นครสวรรค์  /// เทศบาลนครนครสวรรค์แจ้งแนวทางการจัดระเบียบทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวทาง “คนเดินได้ รถวิ่งได้ พ่อค้าแม่ค้าขายของได้” (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์แจ้งแนวทางการจัดระเบียบทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวทาง “คนเดินได้ รถวิ่งได้ พ่อค้าแม่ค้าขายของได้” (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์  /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงตรวจสอบพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรจากกรณีฝนทิ้งช่วง ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงตรวจสอบพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรจากกรณีฝนทิ้งช่วง ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ เข้าร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและพบปะประชาชน  ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ เข้าร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและพบปะประชาชน ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ การประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดข้อกำหนด (Terms of Reference)   (ดูทีวี MD  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่ว

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ การประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดข้อกำหนด (Terms of Reference) (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่ว

Read Full
นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาและพื้นฟูบึงบอระเพ็ด (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาและพื้นฟูบึงบอระเพ็ด (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่ดูงานในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่ดูงานในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ เข้าดูงานสำรวจปักหลักเขตชลประทานโครงการห้วยรั้ว( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ เข้าดูงานสำรวจปักหลักเขตชลประทานโครงการห้วยรั้ว( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full

LATEST NEWS

BANNERS